Naš portfolio

Servisi

O nama

Naučni tim AgroTrail u mogućnosti je da primenom najsavremenih tehnologija: mikroračunarske, navigacione (GPS i GLONASS), telekomunikacione (GSM i Internet), Server-cloud, Web i Android; pruži optimalna (“smart” i “cost-effective”) rešenja u različitim segmentima poljoprivredne proizvodnje, skladišno i merno regulacione kao i procesno-prerađivačke opreme.

Svoj dalji rad AgroTrail je usmerio ka razvoju sistema:
* Neuronskih mreža
* Machine Vision Internet of Things modula - MVIoT module,
* Machine Vision Software Suite – MVS,
* Android cockpit application,
* Knowledge database for supervised machine learning.

Razvojne aktivnosti i proizvodnja uređaja se obavljaju u saradnji sa preduzećem IRITEL a.d. (www.iritel.com), koje više od 50 godina uspešno posluje u oblasti digitalnih telekomunikacija.

Kontakt

Proizvodnja, ugradnja i servis:

Omnitec Doo, Novi Sad
Branimira Ćosića 17a
Email: omnitecns@gmail.com
Tel: +381 21 443 171

IRITEL a.d. Beograd
Batajnički put 23,
Email: info@iritel.com
Tel: +381 11 3073 443

Naši kontakti:

Dejan Gvozdanović, dipl.inž.elektronike i telekomunikacija,
Tel: +381 64 275 9626, Email: dejan.agrotrail@gmail.com

Đorđe Obradović, doktor nauka - računarske nauke,
Tel: +381 64 615 5750, Email: obrad@uns.ac.rs

Jovan Kirda, dipl.inž.elektronike i telekomunikacija,
Tel: +381 64 610 5276, Email: jovan.agrotrail@gmail.com

Marko Prćić, dipl.inž.mašinstva,
Tel: +381 60 012 5836, Email: agriteco@gmail.com

Kontaktirajte nas

Ukoliko želite, možete nas kontaktirati popunjavanjem formulara: